1. Wstępna weryfikacja przez eksperta

Nasz ekspert bardzo dokładnie oglądnie walor i oceni, czy nie nosi on znamion charakterystycznych dla falsyfikatów (niedokładne bicie, różnice w szczegółach, nienaturalna faktura, kolor lub patyna oraz inne, charakterystyczne dla falsyfikatów cechy). Doświadczony fachowiec, przez którego ręce przeszły tysiące monet i sztabek, często potrafi rozpoznać falsyfikat po kilku(nastu) pierwszych sekundach. Dlatego wiele falsyfikatów nie przechodzi już tej pierwszej próby. W przypadku wątpliwości, metal poddawany jest kolejnemu badaniu.

2. Test linijką Fischa

Kolejny etap weryfikacji to test specjalistycznym przyrządem, zwanym Linijką Fischa. Jest to zestaw plastikowych wzorców, za pomocą których można sprawdzić kształt, średnicę, grubość oraz wagę monety. Jest to etap opcjonalny i dotyczy wyłącznie monet bardziej popularnych na rynku monet inwestycyjnych.

3. Ważenie i mierzenie

Metal zostaje dokładnie zmierzony i zważony przy zastosowaniu ultradokładnych wag oraz elektronicznych suwmiarek, dzięki którym ustalona zostaje jego gęstość, która jest unikalną cechą każdego metalu. Na tej podstawie - a także na podstawie porównania wyników z parametrami podawanymi przez producentów popularnych na rynku monet oraz sztabek – wydawana jest negatywna (odrzucenie) lub pozytywna opinia (przejście do kolejnego etapu weryfikacji).

4. Badanie ferromagnetyczne

Metale szlachetne nie przyciągają magnesu. Dlatego test ferromagnetyczny to podstawowe badanie pozwalające wykluczyć takie fałszerstwa jak stopy innych metali lub pręty wolframowe. Odpowiednio duża siła elektromagnesu, jak i porównanie działania tej siły na produkt wzorcowy (o tej samej gramaturze) pozwalają wykryć nawet dość głęboko ukryte pręty wolframowe.

5. Analiza fali dźwiękowej (test audio)

Każdy z metali po wprowadzeniu go w drgania, emituje charakterystyczny dźwięk (unikalną falę akustyczną), która jest analizowana przez specjalistyczne oprogramowanie, dzięki któremu jednoznacznie wiadomo, czy mamy do czynienia z jednorodnym metalem szlachetnym, czy też z jego stopem (falsyfikatem).

6. Test ultrasonograficzny

Znane z medycyny USG stosowane jest także przy badaniu struktury metalu. Jest to bardzo precyzyjne i niezwykle czułe badanie wykrywające wszelkie domieszki i fałszerstwa.

7. Test przewodności elektrycznej

Metale różnią się przewodnością elektryczną, a złoto i srebro są jednymi z najlepszych przewodników elektryczności. Przepuszczenie przez sztabkę lub monetę prądu o wysokiej częstotliwości pozwala wykryć zawartość innych metali (takich jak np. wolfram) i jednoznacznie wyeliminować falsyfikaty.

8. Badanie spektrometryczne

Spektrometr rentgenowski to niezwykle czuły przyrząd pozwalający określić strukturę pierwiastków badanego materiału oraz ich wzajemne proporcje i ilość. Badanie spektrometryczne jest ostatnim badaniem wykorzystywanym w usłudze GoldVerify®.